AQS - Partner pre zabezpečenie kvality a dodatočné úpravy

Od roku 1998 sme pracovať úspešne celosvetovo spoločnosť AQS s rôznymi výrobcami automobilov a dodávateľov.

Prostredníctvom našich pravidelných interných / externých auditov a školení neustále zlepšujeme pracovné procesy a manažment, aby sme dosiahli vysoký stupeň flexibility a uvedomenia si kvality. Personálna štruktúra zaisťuje, že úlohy plnia vždy kvalifikovaní
pracovníci.

Je možné sa s nami spojiť 365 dní v roku, 24 hodín denne.
V prípade AQS stojí pri Vás kompetentný partner.

Tu nájdete informácie v 18 ďalších jazykoch a na vytlačenie.

Dodatočné úpravy

Dodatočné úpravy

Podporujeme Vás v akýchkoľvek pracovných procesoch: Od dodatočných úprav pri základnej výrobe až po najkvalitnejšie vozidlá pre veľtrhy a médiá v pilotných halách

Čítajte ďalej...

Naše lokality

Naše lokality

Už 15 rokov spoločnosť AQS úspešne spolupracuje s rôznymi výrobcami automobilov a ich dodávateľmi po celom svete.

Čítajte ďalej...

Dočasný manažment

Dočasný manažment

Spoločnosť AQS Vám dodáva kompetentné riešenia pre výzvy vo všetkých oblastiach, ktoré sa môžu vyskytnúť vo výrobnom procese v automobilovom priemysle a u jeho dodávateľov.

Čítajte ďalej...

Naše referencie