Spätná väzba

Údaje podľa § 5 Masmediálneho zákona (TMG):

AQS GmbH & Co. KG
Riaditeľ: Heinz Heiringhoff
Sackstraße 6
D-31691 Helpsen

Telefón: +49 (0) 5724 / 970 944 -6
Fax: +49 (0) 5724 / 399 337
Mobil:+49 (0) 160 - 773 7927
E-mail: info@ ihh-gruppe.com

Obvodný súd: Obvodný súd Stadthagen HRA 200007

Za obsah zodpovedá: AQS GmbH & Co. KG

Na našej internetovej stránke používame materiály od iStockfoto.com a Fotolia (© Rainer Plendl - Fotolia.com, © Julien Eichinger - Fotolia.com).

 

Všeobecné pokyny

Obsah našich stránok bol zostavený maximálne starostlivo. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu však nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Ako poskytovateľ služieb sme podľa všeobecných zákonných predpisov zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach. Ako poskytovateľ služieb však nie sme povinní kontrolovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie, ani pátrať po okolnostiach poukazujúcich na protizákonnú činnosť. Povinnosti týkajúce sa odstránenia alebo blokovania použitia informácií v súlade so všeobecne platnými zákonnými predpismi týmto zostávajú nedotknuté. Ručiť je však v tomto ohľade možné až od okamihu nadobudnutia vedomosti o konkrétnom porušení zákona. Pri oboznámení sa s konkrétnym porušením zákona odstránime takýto obsah obratom.

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích osôb, na obsah ktorých nemáme žiaden vplyv. Preto nemôžeme za tento cudzí obsah ani prevziať žiadnu záruku. Za obsah stránok, na ktoré sú poskytnuté odkazy vždy zodpovedá príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Stránky, na ktoré sú poskytnuté odkazy boli v čase ich poskytnutia preverené ohľadne možných porušení zákonov. Protiprávny obsah nebolo možné v čase zverejnenia odkazu rozoznať. Nepožaduje sa však permanentná kontrola obsahu stránok, na ktoré sú poskytnuté odkazy, ak nie sú známe konkrétne body porušenia zákonnosti. Pri oboznámení sa s porušením zákona budú takéto odkazy odstránené obratom.

Obsah vytváraný prevádzkovateľom stránok a nástroje na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Vytváranie kópií, spracúvanie, rozširovanie a akékoľvek použitie za hranicou autorského práva si vyžadujú písomný súhlas príslušného autora, resp. zostavovateľa. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné nekomerčné použitie. V prípade, ak ste zaregistrovali porušenie autorského práva, žiadame Vás o konkrétnu informáciu.

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.